onscroll=funktion (){ if(show_process==0 && more_images_num >0 && images_group_index < more_images_num){ var showflag=isMoreShow(); if(visflag){ dokument. getElementById("advert_images_more"). className='advert_images_more'; showMoreImages();//显示更多的图片 dokument. getElementById("advert_images_more"). className='advert_images_more advert_hide'; }andet{ dokument. getElementById("advert_images_more"). className='advert_images_more advert_hide'; } } } /** * 显示更多的图片 */ funktion showMoreImages(){ show_proces=1; var contentbox=dokument. getElementById("advert_images_list_item"); var index=images_group_index+1; if(indeks < more_images_num){ var billeder=flere_billeder[indeks]; billeder. forEach(item=>{ var lis=dokument. createElement('div'); lis. className="advert-grid-item"; var link=dokument. createElement('a'); link. titel=vare. alt; link. href=vare. link_url; link. datasæt. src=vare. src; link. datasæt. alt=vare. alt; link. className='advert_image_link'; link. innerHTML='
'; lis. tilføjBarn(link); indholdsboks. appendChild(er); indlæser billede (link, vare. src, vare. alt); }); billeder_gruppe_indeks=indeks; } show_proces=0; } /** * 加载图片 * @param obj * @param src * @param alt */ function loadingImage(obj,src,alt){ var img=nyt billede(); img. onload=funktion (){ obj. indreHTML=""; obj. appendChild(dette); } img. src=src; img. alt=alt; } /** * 更多的图标是否显示出来了 * @returnerer {boolean} */ function isMoreShow(){ lad offsetTop = dokument. getElementById("advert_images_more"). offsetTop;//元素距离顶部的距离 lad sideYOffset = vindue. pageYOffset;//整个页面顶部滚动的高度 lad indreHøjde = vindue. indre Højde;//网页可见的高度 if(offsetTop-pageYOffset < indreHøjde){ returnere sandt; }andet{ returnere falsk; } } /** * 显示选择菜单 */ function showAllMenu(){ lade højde = dokument. legeme. rulleHøjde; dokument. getElementById("advert_menu_all"). className="advert_menu_all"; dokument. getElementById("advert_bg"). className="advert_bg"; dokument. getElementById("advert_bg"). stil. højde=højde; konsol. log(højde); } /** * 隐藏选择菜单 */ function hideAllMenu(){ dokument. getElementById("advert_menu_all"). className="advert_menu_all advert_hide"; dokument. getElementById("advert_bg"). className="advert_bg advert_hide"; } //----初始化数据------- //vindue. onload=funktion (){ var indhold=dokument. getElementById("advert_moredata"). værdi; more_images=JSON. parse(indhold); more_images_num=flere_billeder. længde; var objs=dokument. getElementsByClassName("advert_image_link"); for(var i=0;i< obj. længde;i++){ var item=objs[i]; var alt=vare. datasæt. alt; var src=vare. datasæt. src; loadingImage(item,src,alt); } // }